Selvstendige trenger LO

Tove Bøygård mener selvstendige trenger LO i arbeidet for gode velferdsordninger for selvstendige næringsdrivende.

Tove Bøygard. Foto:

Tove Bøygard. Foto:

– Jeg føler meg ikke som arbeidsgiver. Jeg føler meg som en helt vanlig lønnsmottaker, sier musiker Tove Bøygard. Hun er glad for at LO Selvstendig nå blir en realitet.

I et hjem fullt av instrumenter, vinylplater og CD-plater møter vi Tove Bøygard. Musiker på fulltid og mangeårig medlem i LO. Hverdagen som musiker organiseres hjemmefra. Mye tid går med på å skaffe seg jobber. I tillegg til alt det andre som følger med å være selvstendig: bilag, kvitteringer, regnskap. Og usikkerhet.

– Jeg skulle gjerne hatt fast ansettelse som musiker. Men slik er ikke verden. Så dette er min mulighet for å jobbe med mitt yrke, forklarer hun.
Bøygard bærer med seg en bekymring for framtida på vegne av flere bransjer:

– LO må kjempe for faste ansettelser. Men vi ser at flere bransjer er i oppløsning og da må man ha to tanker i hodet samtidig. Det ene er å sikre de samme godene til de som er løsarbeidere eller blir tvunget ut i det. Det andre er effekten av dette arbeidet: Å bidra til at det ikke lønner seg å bruke løsarbeidere.

Resultatet av dette er opplagt mener Bøygard: For det første sørger man for like rettigheter. For det andre bidrar man til flere faste ansatte ved å gjøre det mindre lønnsomt med løsarbeidere. For det tredje blir LO et offensivt og godt tilbud til de som ennå ikke har fått fast ansettelse.

Sykelønn og pensjon

Som saker å kjempe for nevner Bøygard raskt sykelønn og pensjon:– Som selvstendig og frilanser har du ikke sykelønn fra første dag hvis ikke du tegner egen forsikring. For de aller fleste er denne forsikringen for dyr. Så jeg har ikke tegnet den, forteller hun.

Bøygard forteller videre at selvstendige lenge bare fikk 65% sykelønn fra dag 17. Men i fjor ble det økt til 75% sykelønn. – Jeg skjønner at vi ikke får dekket de første 14 dagene som er arbeidsgiverperioden. Men vi betaler like mye skatt og mer trygdeavgift enn vanlige ansatte. Så jeg ser ingen grunn til ikke å få full sykelønn fra dag 17. – Så er jeg glad for at LO har begynt å jobbe for bedre tjenestepensjonsordninger for oss som ikke har vanlige ansettelser innenfor tariffsystemet, sier Bøygard.

For en god pensjon er ingen selvfølge når man jobber somselvstendig. AFP hører som kjent hjemme innenfor tariffavtalene. Og mange kunstnere har rett og slett ikke råd til å tegne egne tjenestepensjonsordninger. Hun oppfordrer derfor alle frilansere til å gjøre øvelsen med å regne ut hva de ender opp med som pensjonist.

– Jeg tenker man må kunne tjene pensjon fra første krone, og det må være en konto som følger deg uavhengig av oppdragsgivere enten du er ansatt eller frilanser. Det har flere LO forbund gått inn for og det håper jeg LO kan løfte som en viktig sak. Tjenestepensjon må bli en ordning for oss som har mange oppdragsgivere og forskjellige arbeidsplasser.

Tove Bøygard

Tove Bøygard

Må melde seg inn i et LO-forbund

På Folkets Hus i Oslo møter vi Julie Lødrup. LOs 1. sekretær.

– I LO mener vi det må være mulig å ha to tanker i hodet på en gang, sier hun. Vi ønsker flere med fast tilknytning til arbeidslivet. Men all den tid folk har en tilknytning til arbeidslivet som selvstendig, enten det er ufrivillig eller frivillig, må vi jobbe for at de får økt sosial trygghet.

Lødrup minner samtidig om at selvstendig næringsdrivende eren lite ensartet gruppe:
– Det er bransjer hvor dette har utviklet seg til normen for hvordan man jobber. Også er det noen som velger å være selvstendig næringsdrivende fordi det gir dem økt frihet i arbeidslivet.
–Men samtidig har vi en annen gruppe, og det er de som blir presset ut i selvstendighet og som burde vært fast ansatte. Vi mener derfor at arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene må avklares iarbeidsmiljøloven, og har bedt regjeringen sette i gang et arbeid med dette.

Lødrup opplyser at man som selvstendig må melde seg inn i det LO-forbund man hører hjemme i, alt ettersom det yrket man har.

– Men gjennom overbygningen LO Selvstendig ønsker vi å tydeliggjøre LO som et alternativ til de som har denne tilknytningen til arbeidslivet,sier hun.

– I tillegg ønsker vi med dette å sette et ekstra trykk på arbeidet sammen med forbundene.

Skryter av MFO

– Det er mitt håp at LO Selvstendig skal bidra til at alle LO-forbund tar frilansere og selvstendig næringsdrivende innenfor sine bransjer på alvor, sier Tove Bøygard.

Hun skryter samtidig av sitt eget forbund, Musikernes Fellesorganisasjon (MFO). 

– MFO har jobbet for å gi oss det vi trenger. Og de tar frilansere på alvor. For eksempel har de lansert godt tilpassede forsikringsordninger for medlemmene, som en egen turneforsikringsom dekker eget og innleid eller lånt utstyr. 

– Man kaller oss for den nye underklassen, prekariatet, bemerker Bøygard. Mitt håp er et LO skalta denne klassen på alvor, sier hun.

LO Selvstendig

LO Selvstendig er et samarbeid mellom LO-forbund som organiserer selvstendig næringsdrivende.
Vi skal tilby økt trygghet gjennom gode medlemsfordeler
og nyttige verktøy for deg.

Vi kan tilby:

Rettshjelp til LO-medlemmer som er selvstendig næringsdrivende.

Medlemsfordeler tilpasset din hverdag.

LO på din side.

Les mer på våre hjemmesider